LogotipoSocietat de Caçadors

RIBERA SALADA

Sobre nosaltres

.

La Societat de Caçadors Ribera Salada, es constitueix com a Associació Esportiva el 4 d'Abril de 1992, quedant registrada en la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el Nº 7062 en data de 10 de Juny de 1992. Som una Societat esportiva privada, que el seu objectiu és el foment i la pràctica de la caça, sense ànim de lucre. La Societat neix com a conseqüència de la inquietud i el desig dels caçadors i propietaris de les terres de la comarca a gestionar la proliferació cinegètica de la caça major. És per això que la S. C. Ribera Salada practica principalment, la modalitat esportiva de la caça major, atès que és la caça més abundant de la nostra comarca, per la qual cosa ens esforcem dins de la nostra societat a mantenir en equilibri les poblacions, sobretot de senglars, dins d'uns paràmetres perquè la flora, la fauna, els cultius i el ecosistema en general de la zona el puguin suportar.

Noticies

Convoquen una altra vaga de caça contra normes que la dificulten. Col·lectius de caçadors han convocat una nova vaga de caça a partir de diumenge vinent a Catalunya, per protestar contra mesures de la Generalitat que consideren perjudicials per a l'activitat cinegètica. Citen com a exemple l'obligació d'habilitar un centre zoològic per als que tinguin més de catorze gossos o l'exigència de notificar la localització de batudes de senglars. Això últim va motivar una primera aturada l'any passat. A Lleida, els organitzadors de la protesta preveuen organitzar els propers dies una assemblea a Artesa de Segre. La Plataforma de Gossers de Catalunya convoca aquesta aturada de caça i ha rebut el suport d'entitats com Agrupcat. Consideren que tant limitacions a la caça que creuen innecessàries com elevades sancions que consideren infundades arriben a fer "inviable" l'activitat cinegètica. Tot plegat, apunten, en un moment en què la caça és l'eix de l'estratègia de la Generalitat per frenar la superpoblació de senglars i conills allà on danyen l'agricultura. L'inici de la mobilització coincidirà amb l'obertura diumenge vinent de la temporada de caça del senglar, el mufló i la daina. Tanmateix, els convocants estenen la seua crida als qui cacen conills, en plena emergència cinegètica per la superpoblació d'aquesta espècie que danya cultius al pla de Lleida.

Noticia de segre.com

GALERÍA

Caceres

.

Socis

.

Trofeus

Captures de senglars

Actualitzat a 31/03/2024

Risc incendis

.

Flag Counter     ///  © scriberasalada.org 2011-2024  /// Creació i diseny antoniocaro.net  ///