Avisos - Notificacions  

 

Períodes hàbils de caça major a tot el territori de Catalunya
En el territori de Catalunya per a la temporada 2020 – 2021, els períodes hàbils de caça major a les reserves
nacionals de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respectius plans tècnics de gestió
cinegètica, i a la resta de terrenys són els següents:
 

Consulta de l'orde de veda  CONSULTA

 

 

Assemblea General ordinaria

 

Es convoca als socis a la Assemblea general el dia 22 d' agost 2020 a les 17 hores.

 

Festa del caçador

 

Es comunica que la festa del caçador queda anulada degut a la pandèmia Covid 19