Avisos - Notificacions  

 

Períodes hàbils de caça major a tot el territori de Catalunya
En el territori de Catalunya per a la temporada 2018 – 2019, els períodes hàbils de caça major a les reserves
nacionals de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respectius plans tècnics de gestió
cinegètica, i a la resta de terrenys són els següents:
 

1._ Caça del porc senglar (Sus scrofa), mufló (Ovis aries) i daina (Dama dama).
El període hàbil per a la caça del porc senglar, el mufló i la daina és el comprès entre el primer diumenge de
setembre de 2018 (dia 2) i l'últim diumenge de març de 2019 (dia 31), ambdós inclosos.

 

2._ Caça del cabirol (Capreolus capreolus).
En les àrees privades i locals de caça, el període hàbil és entre el primer diumenge d'abril de 2018 (dia8) i el
segon diumenge d'agost de 2018 (dia 12), exclusivament per a mascles i en les modalitats d'aguait o
acostament; entre el primer diumenge de setembre de 2018 (dia 2) i l'últim diumenge d'octubre de 2018 (dia
28), ambdós sexes i en qualsevol modalitat; i entre el primer diumenge de gener de 2019 (dia 6) i el quart
diumenge de febrer de 2019 (dia 24), exclusivament per a femelles i en qualsevol modalitat.

 

 

Consulta de l'orde de veda  ràpida CINEGETICAT

 

Assemblea General ordinaria

 

Es convoca als socis a la Assemblea general el dia 2 de Juny a les 17 hores.

 

Festa del caçador

 

Es comunica que la festa del caçador tindrà lloc el proper 22 d'abril am un dinar a  a les dues del migdía al restaurant Cal Agustí