La Societat de Caçadors Ribera Salada  conscient de la pandemia Covid 19 recomana a tots els socis que accedeixin a les recomanacions que la Real Federación Española de Caza fa al colectiu de caçadors.

ACCEDIR RECOMANACIONS