Descripció

Els vedats de la societat són dos: Masarrubies L-10.543 i  Odén L-10.535  un total de 19.801 Ha.
El Vedat de Caça L-10.543 vedat Masarrubies, té una superfície total de 18.706,4 has., situat entre la comarca del Solsonés, Alt Urgell i La Noguera, englobant terrenys pertanyents diversos municipis.
 

Els seus límits geogràfics són


Al Nord, limita amb terrenys pertanyents al terme municipal d'Odèn.
Al Sud, limita amb el terme municipal de Pinell.
A l'Oest, limita amb els termes municipals de Peramola , Baronia de Rialb i Tiurana.
A l'Est, limita amb el municipi de Lladurs, Castellar de la Ribera, i Sant Climenç

 

El Vedat de Caça L-10.535 vedat Odèn, té una superfície total d'1.095 has., situat a la comarca del Solsonès dins del municipi d'Odèn.

 

Els seus límits geogràfics són

Al Nord, limita amb terrenys pertanyents al terme municipal d'Odén i la reserva Nacional de caça del  Cadí.
Al Sud, limita amb el terme municipal de Lladurs.
A l'Oest, limita amb el municipi d'Odèn i terrenys de Cambrils.
A l'Est, limita amb el municipi d'Odèn i terrenys de Canalda.