Documents   

La documentació sobre armes es descarrega directament de la web de la Guàrdia Civil en format PDF per imprimir. Qualsevol enllaç que no funcioni si us plau comuniqui-ho a l'administrador de la Web per correu electrònic en el menú contactar, gràcies.

ARMES ASSEGURANCES SOL·LICITUDS

Cessió temporal d' armes

Autorització paterna

Transferència d' armes

Sol·licitud general d' armes

Notificació canvi de domicili

Segur individual del caçador Sol·licitud d' admissió Soci       

Permís de caça per acostament

Sol·licitud de permís a les R.N.C. de Catalunya

Sol·licitud valoració trofeu de senglar