Captures  temporada 2020-21

                                Fins el   16/01/2022   152 senglars

 Comparativa